Bilgisayarla Görü

İnsanın dış dünyayı algılaması, en önemli algılama kanallarından birisi olan görüntüleri algılaması ve analiz ederek anlamlandırmasıyla oluşur.
 

 

İnsanın dış dünyayı algılaması, en önemli algılama kanallarından birisi olan görüntüleri algılaması ve analiz ederek anlamlandırmasıyla oluşur. İnsandaki görsel algılama ve anlama yetisini bilgisayarda oluşturmayı amaçlayan tüm teknikler bilgisayarla görü ve kognitif öğrenme alanına girer. Yapay zekanın günümüzde en çok adı geçen derin öğrenme alt alanının ilerlemesinde en büyük rolü dünyada bilgisayarla görü alanında çalışan bilim insanları oynamıştır.

Bilgisayarla görü, iki boyutlu, üç boyutlu, veya daha yüksek boyutlu her türlü görsel sayısal verinin özellikle akıllı algoritmalarla anlamlandırılmasını amaçlamaktadır. Bilgisayarla görü alanı bu problemleri çözmekte, geometri, lineer cebir, olasılık ve istatistik kuramı, türevsel denklemler, çizge kuramı, ve son senelerde özellikle makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi hem matematiksel hem de hesaplama kuramına dayalı tekniklerin geliştirilmesini ve gerçeklenmesini araç olarak kullanır. Standart kamera görüntülerinin yanısıra medikal görüntüler, uydu görüntüleri, ve üç-boyutlu nesnelerin ve sahnelerin bilgisayar ortamında modellenmesi bilgisayarla görünün ilgi alanına girer.

Görsel veri algılama ve anlamlandırma, sürücüsüz araç, robotlar, dronlar vb otonom sistemlerden tutun da güvenlik ve biyometrik doğrulama alanlarına kadar birçok uygulamada en önemli algoritma adımlarını oluşturmaktadır. Elde dilen çıktılar, bir sonraki adımda karar destek sistemlerine girdi olarak beslenerek yapay zeka sistemlerini tamamlamaktadırlar.

Bu alanda 20 seneyi aşkın bir süredir çalışmalarını sürdüren akademisyenlerimizden Prof.Dr.Gözde Ünal, Amerika ve Avrupa patent ofislerinde 30’dan fazla patente sahiptir. Google Scholar anahtar kelime aramalarında derin öğrenme ile Türkiye’de birinci, dünyada 421., bilgisayarla görü ile dünyada 1320. sırada gelmektedir. Halen İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi altında Bilgisayarla Görü alanında aktif olarak araştırma çalışmalarının yapıldığı ITU Vision Lab’ın direktörlüğünü yapmaktadır.

İlgili Öğretim Üyeleri

Gözde Ünal

Prof. Dr.
 

Kullanım Alanlarına Örnekler